Uw voordelen:


Wat betekent WBSO?

WBSO is de afkorting van Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Een andere gangbare benaming voor de WBSO regeling is Speur en Ontwikkelingswerk (S&O, vergelijkbaar met R&D). WBSO is loonkostensubsidie, in de vorm van vermindering van de loonheffing voor u en uw medewerkers die het R&D-werk verrichten. Zelfstandigen zonder personeel krijgen subsidie in de vorm van een flinke verhoging van de zelfstandigenaftrek.

Daarbij moet het gaan om werkzaamheden die een innovatief karakter hebben, waaronder

Komt u in aanmerking voor WBSO subsidie?

De WBSO regeling is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U komt in aanmerking als uw project voldoet aan alle eisen. Het project hoeft niet succesvol te zijn. Van essentieel belang is dat de ontwikkeling op de juiste wijze wordt omschreven. Technisch en binnen een wettelijk kader. Dit is specialistenwerk.

Twee projectvormen voor WBSO subsidie
Hoogte WBSO subsidie

Voor vrijblijvend contact: info@subsidio.nl

Subsidie aanvragen

Wij zijn onder meer actief in:

  • ICT - Software
  • Maakindustrie
  • Machine- en apparatenbouw
  • Elektro- en energietechniek
  • Agro, food, veredeling

Contact

Subsidie aanvragen? Maak een afspraak, of stel uw vraag.

Gratis subsidie indicatie