Innovatiebox


Mogelijkheden innovatiebox 

Bij een WBSO aanvraag toetsen wij standaard of u in aanmerking kunt komt voor innovatie subsidie. Hiermee kunnen bedrijven met succesvolle innovaties een fikse korting op de winstbelasting krijgen. Ook deze aanvraag nemen wij voor u uit handen, zodat u dubbel voordeel krijgt.

U kunt elk jaar beslissen of u gebruik gaat maken van de Innovatiebox.

Wie komt in aanmerking voor innovatiesubsidie?

Ondernemingen die:

  • vennootschapsbelastingplichtig zijn;
  • beschikken over een toegekende WBSO subsidie oftewel S&O-verklaring voor door henzelf verricht Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O);
  • en/of een octrooi bezit (afgegeven na 31 december 2006).

Meer informatie? Innovatiebox aanvragen 


Wij geven regelmatig subsidiepresentaties op maat voor ondernemers en branches.

Bent u ondernemer in de ICT, bouw, metaal, kunststof, constructie, chemie, veredeling of verricht u andersinds technisch werk? Regeer dan met uw vraag, 

U krijgt toelichting op de Innovatiebox maar ook de actuele stand van zaken rondom subsidiefaciliteiten en financiele voordelen voor uw vakgebied.

Voor meer informatie info@subsidio.nl

Subsidie aanvragen

Wij zijn onder meer actief in:

  • ICT - Software
  • Maakindustrie
  • Machine- en apparatenbouw
  • Elektro- en energietechniek
  • Agro, food, veredeling

Contact

Subsidie aanvragen? Maak een afspraak, of stel uw vraag.

Gratis subsidie indicatie