Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Ontwikkelingssubsidies

U kunt WBSO subsidie aan laten vragen voor technische werkzaamheden door uw personeel en/of u zelf. Deze subsidie verlaagt de loonkosten aanmerkelijk. Veel van u concullega's maken al gebruik van deze subsidieregeling. Het betreft vaak technische of softwareontwikkeling die u toch al zou uitvoeren. Een uitstekende projectomschrijving en projectbewaking is essentieel bij deze subsidie regelingen. Een verkeerd opgezette en beschreven aanvraag wordt resoluut afgewezen. Let u niet op de bijbehorende wettelijke verplichtingen en u ontvangt toch subsidie na een toekenning dan moet u (soms jaren later) alles terugbetalen. Subsidio heeft ervaren technische adviseurs en bewaakt het proces van a tot z. Zo komt u nooit voor verassingen te staan.

Neem contact op voor vrijblijvende informatie of een aanvraag.  info@subsidio.nl

Energiesubsidies en EIA

Gaat u investeren in energiegerelateerde bedrijfsmiddelen? Laat dan uw plannen of offerte toetsen. Ook als u zeer recent heeft geinvesteerd dan zijn er kansen.

Via bijvoorbeeld de de investeringsregeling EIA kunnen organisaties een fiscaal voordeel krijgen. Na een toekenning mag u 41,5% van de investering in mindering brengen op de te betalen belasting voor venootschappen of de inkomstenbelasting. Dit komt neer op een subsidie van minimaal 10% van het investeringbedrag. U moet dan wel voldoen aan alle technische voorwaarden en de deadlines in acht houden. Wij kunnen u dit volledig uit handen nemen. Komt uw geplande investering in aanmerking? info@subsidio.nl

Mileusubsidies en MIA en Vamil

Heeft u een milieugerelateerd project? Check dan nu de subsidiekansen. Voor een vrijblijvende indicatie: info@subsidio.nl

Gaat u bijvoorbeeld investeren in milieu gerelateerde bedrijfsmiddelen? Laat dan uw plannen of offerten toetsen. Ook als u recent verplichtingen bent aangegaan zijn er nog kansen.

Via de regelingen MIA en Vamil kunnen organisaties een fiscaal voordeel krijgen. Na een toekenning mag u tot 36% van uw investering in mindering brengen op de te betalen belasting voor venootschappen of de inkomstenbelasting. Dit komt neer op en subsidie van minimaal 8% van het investeringsbedrag. U moet wel voldoen aan de technische voorwaarden en de juiste timing. Ook hierin hebben we ruime ervaring. Laat ons weten als u investeringsplannen heeft. Investeringen toetsen? info@subsidio.nl

Scholing en werkgelegendheid

Via het Europees Sociaal Fonds wordt subsidie beschikbaar gesteld voor ondersteuning van werkgelegenheid, mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere kansen op arbeid voor alle mensen in de Europese Unie.

U kunt daarbij denken aan volgende thema's binnen deze regeling:

 • Bevrodering van duurzame inzet van menbsen met werk. (door bijscholing bijvoorbeeld)
 • Gezond en actief ouder worden
 • Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Er zijn nog meer subsidies. Bijvoorbeeld via de subsidieregeling Praktijkleren wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijkleerplaatsen aan te bieden. Twee typen plaatsen komen in aanmerking: Praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie kunt u zien als een tegemoetkoming in de kosten van de werkgever voor begeleiding van leerling, student of deelnemer. Ook van toepassing voor loon- of begleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).
 
Deze regeling is vooral van toepassing voor plaatsing van kwetsbare groepen binnen de arbeidmarkt met veel jeugdwerkeloosheid en wetenschappelijk personeel dat belangrijk is voor onze kenniseconomie. 
Contact hierover?  info@subsidio.nl

Europese subsidies

Behalve het fonds voor werkgelegenheid zijn er tal van andere subsidiekansen vanuit de EU. Zeker voor (high) tech ontwikkeling raden wij aan om direct contact op te nemen. info@subsidio.nl

MKB bedrijven die vernieuwen, innoveren of techniek ontwikkelen raden wij aan om direct te reageren. De aanvragen kunnen behoorlijk complex zijn en de regegeving en het aanvraagproces is vaak ondoorzichtig. Maar worden de juiste stappen genomen en wordt u project goed omschreven dan maakt u kans op enorme subsidies. Dit kan u bedrijf een ongekende groei geven. De EU werkt vaak met zogenaamde Calls. Dit vraagt om voorbereiding en tijdig indiening. Wacht daarom niet om uw plannen voor te leggen. Vrijblijvende subsidieindicatie: info@subsidio.nl

Voorbeelden van verschillende type projecten voor en door MKB bedrijven individueel en/of in samenwerking met andere MKB'ers en organisaties:

Vooral technische projecten scoren goed:

 • Haalbaaheidstudies € 50.000,-  subsidie
 • Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) 1 tot 3 miljoen euro subsidie
 • Demonstratie 1 tot 3 miljoen euro subsidie

Werkt /ontwikkelt u samen met  minimaal 1 partij uit de EU? Besteedt u een specifiek deel van uw omzet of fte's aan onderzoek en/of experimentele ontwikkeling? Reageer dan snel want dan kunnen wij wellicht veel geld voor u realiseren. info@subsidio.nl

Locale subsidies

Wij kunnen afhankelijk van waar u bent gevestigd nauwkeurig een indicatie geven van de subsidiekansen voor uw geplande activiteiten. Geef aan ons door in een paar regels waarvoor u graag subsidie wilt, dan zoeken wij naar de mogelijkheden. Doet u iets in de sfeer van techniek of zorgt u voor de werkgelegenheid? Verplaatst u uw bedrijf of investeert u in bedrijfsmiddelen? De lokale overheden hebben vaak geld op de plank liggen dat ongebruikt blijft. Tenzij uw concurrent hierover gaat beschikken.

Voor informatie op maat, stuur een berichtje met uw vraag: info@subsidio.nl

Alle andere subsidies

Omdat er meer dan 1.500 regelingen zijn is het ondoenlijk alle subsidie kansen aan u voor te leggen. Bovendien veranderen de wet- en regelgeving voortdurend en raken budgetten op en sluiten regelingen. Maar er worden ook weer nieuwe en andere regelingen opengesteld. Dit is een doorlopend proces. We kunnen op basis van een kort telefonisch en vrijblijvend gesprek een goede inschatting geven van uw kansen. Op basis van de actuele situatie kunnen wij desgewenst subsidie voor u aanvragen. Wees er op tijd bij want meestal gaat het om die eerst komt eerst maalt. Sommige subsidiebugetten zijn op de dag van openstelling al uitgeput. Mail of bel ons en verhoog uw kansen. Reageer met een paar regels over de activteiten waarvoor u graag subsidie wilt ontvangen. Wij nemen indien gewenst alles uit handen. We werken pro-actief en meestal op basis van No cure No pay.

Voor een gratis subsidie indicatie kunt u ons mailen. info@subsidie.nl

Subsidiepresentatie op maat voor ondernemers 

Wij verzorgen regelmatig presentaties voor groepen ondernemers en specifieke branches in het MKB.

Deze presentaties worden  in overleg met de doelgroep samengesteld. Maatwerk dus.

Subsidio loopt voorop in actualiteit. Na de presentatie haalt u meer geld uit lopende subsidietrajecten en u ziet wellicht nieuwe subsidiekansen voor uw onderneming. 

Meer informatie info@subsidio.nl Subsidie aanvragen

Wij zijn onder meer actief in:

 • ICT - Software
 • Maakindustrie
 • Machine- en apparatenbouw
 • Elektro- en energietechniek
 • Agro, food, veredeling

Contact

Subsidie aanvragen? Maak een afspraak, of stel uw vraag.

Gratis subsidie indicatie